Midtstegen, 5382 Skogsvåg +47 56 32 94 00
languages

Leietager har ikke anledning til videre-utleie.

Ved ødeleggelser og eller skader på maskiner og utstyr skal det erstattes av leietager.

Det er leietagers hele og fulle ansvar dersom det skjer skader på personer, egen eller andres eiendom eller gjenstander som bil, mc, vannrør, kabler/ledninger eller lignende.

Maskin / utstyr skal leveres tilbake rengjort innvendig og utvendig for jord, sand, leire etc. dersom ikke vil kr. 800.- eks. mva. bli fakturert i tillegg for rengjøring.

Maskiner leveres med full tank, diesel er ikke inkludert i leien, diesel/drivstoff faktureres som tillegg dersom ikke leietager fyller opp.

Ved for sen tilbakelevering fakturers til enhver tid gjeldende døgn leie.

Jeg som leietaker, bekrefter herved at jeg har lest igjennom utleiebetingelsene samtgått igjennom og godkjent utstyret, og er innforstått med reglene for leie og retur av utstyr hos Maskin Utleie AS.

Leietager er innforstått med bruken av utstyret og reglene for erstatning av tapt- / skadet utstyr, samt Norske forskrifter for kjøring med tilhenger.